ilovethaiculture

รายละเอียดกิจกรรม

เชิญร่วมงานตักบาตรพระร้อยทางน้ำ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 ณ วัดมะขาม อำเภอเมือง และวัดเจดีย์ทอง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

           ประเพณีตักบาตรพระร้อยจะกระทำกันในเทศกาลวันออกพรรษา ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นต้นไป การตักบาตรพระร้อยนี้ ทางวัดที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองข้าง จะตกลงกันกำหนดแบ่งกันเป็นเจ้าภาพเพื่อไม่ให้ตรงกัน เพราะถ้าตรงกันแล้วจำนวนพระที่มารับบาตรจะได้ไม่ครบ 100 รูป และต้องการให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายรู้กำหนดเวลา จะได้เตรียมจัดทำอาหารหวาน-คาวไว้ทำบุญตักบาตรได้ถูกต้อง ด้วยงานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมอญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี มีอยู่ไม่น้อยและยังคงอนุรักษ์สืบต่อกันมาอย่างเคร่งครัดจนถึงรุ่นต่อรุ่น ประเพณีตักบาตรพระร้อยเป็นประเพณีอันดีงามของการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานานนับร้อยปีของชาวไทยเชื้อสายมอญ

สถานที่ วัดมะขาม อำเภอเมือง และวัดเจดีย์ทอง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๓/๑๐/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๔/๑๐/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์