ilovethaiculture

รายละเอียดกิจกรรม

พิธีสมโภชหลวงพ่อเดิม จังหวัดสงขลา

สถานที่ วัดเอก (หลวงพ่อเดิม) อ.กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์