สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
  • ประเพณีท้องถิ่น
  • อาหารพื้นเมือง
  • โบราณสถานและวัตถุ
  • ศิลปะการแสดง
  • ศิลปินดีเด่นฯ
  • สินค้าทางวัฒนธรรม
  • มรดกทางวัฒนธรรม


 


หน้าหลัก >> โบราณสถานและวัตถุ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดโบราณสถานและวัตถุ ข่าว/บทความทั้งหมด
โบราณสถานและวัตถุ
   ภาคกลาง
   ภาคเหนือ
   ภาคอีสาน
   ภาคใต้
บัญชีรายชื่อศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศพอ. (17 มี.ค. 2560)
ลาบเป็ด อ.หล่มสัก (2 ส.ค. 2559)
พระธาตุก่องข้าวน้อย (22 ก.ค. 2559)
แหล่งโบราณสถานดงเมืองเตย บ้านสงเปือย (22 ก.ค. 2559)
สิมไม้วัดเจริญทรงธรรม (21 ก.ค. 2559)
วัดถ้ำสุวรรณคูหา (21 ก.ค. 2559)
หอไตรวัดมหาชัย (21 ก.ค. 2559)
พระธาตุเมืองพิณ (21 ก.ค. 2559)
วัดศรีคูณเมือง (21 ก.ค. 2559)
กุฎิฤาษีบ้านโคกเมือง (21 ก.ค. 2559)
ปราสาทไบแบก (21 ก.ค. 2559)
ปราสาทหนองตาเปล่ง (21 ก.ค. 2559)
กุฏิฤาษีบ้านโคกเมือง (21 ก.ค. 2559)
ปราสาทบ้านบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (21 ก.ค. 2559)
ปราสาทบ้านปราสาท ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (21 ก.ค. 2559)
แหล่งประวัติศาสตร์ (21 ก.ค. 2559)
ปราสาทหินปลายบัด (21 ก.ค. 2559)
ปราสาทหนองตาสี (21 ก.ค. 2559)
ปราสาทบ้านบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (21 ก.ค. 2559)
แหล่งโบราณคดี (21 ก.ค. 2559)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700 อีเมล:  webmaster@m-culture.go.th
FOLLOW: facebook twitter google+ กลับขึ้นข้างบน