สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
  • ประเพณีท้องถิ่น
  • อาหารพื้นเมือง
  • โบราณสถานและวัตถุ
  • ศิลปะการแสดง
  • ศิลปินดีเด่นฯ
  • สินค้าทางวัฒนธรรม
  • มรดกทางวัฒนธรรม


 


หน้าหลัก >> องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
บัญชีรายชื่อศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศพอ. (17 มี.ค. 2560)
โครงการประกวดภาพถ่าย "รักษ์ป่าน่าน รักบ้าน น่านนคร" (30 พ.ย. 2559)
งานสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง (1 ต.ค. 2559)
ประเพณีสรงน้ำหลวงปู่ใหญ่ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (18 ส.ค. 2559)
ประเพณีไหลเรือไฟออกพรรษา บ้านท่าขอนย่าง อำเภอกันทรวิชัย (18 ส.ค. 2559)
วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (16 ส.ค. 2559)
วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น #สวจขก. #khonkaenculture #khonkaen #ขอนแก่น #ขก #วัฒนธรรม
วัดไชยศรี บ้านสาวะถี (16 ส.ค. 2559)
วัดไชยศรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 8 ไร่เศษ ตามหลักฐานทราบว่าตั้งวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2408 ส่วนโบสถ์หรือสิมนี้ ตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่คงสร้างประมาณ ปีพ.ศ. 2443 ได้รับ วิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2460 โดยมีหลวงปู่อ่อนสา เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนี้ เป็นผู้ออกแบบและพาญาติโยมสร้างขึ้น สำหรับลักษณะของโบสถ์นี้ ฐานส่วนล่างและผนังเป็นแบบก่ออิฐฉาบปูน ช่วงบนเดิมเป็นแบบไม้ทั้งหมด รวมทั้งหลังคาด้วย #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น #สวจขก. #khonkaenculture #khonkaen #ขอนแก่น #ขก #วัฒนธรรม
วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) (16 ส.ค. 2559)
พระธาตุขามแก่น (16 ส.ค. 2559)
พระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น บ้านขามเคยเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเวลาประมาณ 2000 ปี ตั้งแต่ พ.ศ 500 ต่อมาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ชื่อ เพี้ยเมืองแพน (ปัจจุบันคือ จังหวัดร้อยเอ็ด) ได้มาตั้งเมืองขามแก่นที่ บ้านขาม พุทธศตวรรษที่ 5 พระยาหลังเขียว หรือโมริย กษัตริย์เจ้าเมืองโมรีย์ (เมืองโมรีย์อยู่ในอาณาเขตของประเทศกัมพูชา) สร้างพระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ในวัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น #สวจขก. #khonkaenculture #khonkaen #ขอนแก่น #ขก #วัฒนธรรม
ประเพณีกวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโว (15 ส.ค. 2559)
การละเล่นพื้นบ้าน (15 ส.ค. 2559)
ประเพณีขึ้นภูเขาไฟเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ (15 ส.ค. 2559)
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ (15 ส.ค. 2559)
ประเพณีงานว่าวอีสาณจังหวัดบุรีรัมย์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ (15 ส.ค. 2559)
บุญพวงมาลัย มาลัยวิจิตรศิลป์ (15 ส.ค. 2559)
รายการมรดกทางวัฒนธรรม (15 ส.ค. 2559)
ฮีตสิบสอง (15 ส.ค. 2559)
ประเพณี พิธีไหว้ครูสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อำเภอคลองหาด) (10 ส.ค. 2559)
การแสดง รำกลองยาวบ้านตากฟ้า (อำเภอคลองหาด) (10 ส.ค. 2559)
วิถีชีวิตชาวไท ยวน จังหวัดสระบุรี (8 ส.ค. 2559)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700 อีเมล:  webmaster@m-culture.go.th
FOLLOW: facebook twitter google+ กลับขึ้นข้างบน