สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
  • ประเพณีท้องถิ่น
  • อาหารพื้นเมือง
  • โบราณสถานและวัตถุ
  • ศิลปะการแสดง
  • ศิลปินดีเด่นฯ
  • สินค้าทางวัฒนธรรม
  • มรดกทางวัฒนธรรม


 


หน้าหลัก >> ศิลปินดีเด่นฯ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดศิลปินดีเด่นฯ ข่าว/บทความทั้งหมด
ศิลปินดีเด่นฯ
   ภาคกลาง
   ภาคเหนือ
   ภาคอีสาน
   ภาคใต้
กมล มูลก้อนแก้ว (1 ส.ค. 2559)
มณี พยอมยงค์ (1 ส.ค. 2559)
เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ (1 ส.ค. 2559)
นางฝอยทอง สมวถา (1 ส.ค. 2559)
ชรินทร์ นันทนาคร (29 ก.ค. 2559)
พ่อครูช่างสมาน ซาวสิงห์ (29 ก.ค. 2559)
สุรินทร์ หน่อคำ (29 ก.ค. 2559)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นักร้อง นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) (25 ก.ค. 2559)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) (25 ก.ค. 2559)
นายเตียง ศิริขันธ์ (8 ก.ค. 2559)
พระยาประจันตประเทศธานี (8 ก.ค. 2559)
นายจำลอง นวลมณี (7 ก.ค. 2559)
นายพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี ๒๕๔๐ (7 ก.ค. 2559)
นายสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี ๒๕๔๘ (7 ก.ค. 2559)
นายยก ชูบัว (6 ก.ค. 2559)
นายฉิ้น อรมุต (6 ก.ค. 2559)
นายพร้อม บุญฤทธิ์ (6 ก.ค. 2559)
นายเขิม เกลื่อนสิน (6 ก.ค. 2559)
นายนิยม หาญชนะ (6 ก.ค. 2559)
นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน เดอะสตาร์) (6 ก.ค. 2559)
1 2 3 4 ถัดไป >>
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700 อีเมล:  webmaster@m-culture.go.th
FOLLOW: facebook twitter google+ กลับขึ้นข้างบน