ilovethaiculture

รายละเอียดกิจกรรม

เชิญร่วมงานประเพณีออกพรรษา และผาสาดลอยเคราะห์ อำเภอเชียงคาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 ณ วัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

           ภายในงานพบกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น

          - ขบวนแห่ผาสาด

          - การสาธิตการทำผาสาดลอยเคราะห์

          - พิธีลอยผาสาด การบายศรีสู่ขวัญบ้านเมือง และข้าราชการ ประชาชน

          - การไหลเรือไฟจาก 9 ลำ 9 ตำบล

          - การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นของเมืองเชียงคาน

          - การบรรยายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงคานจากน้อง ๆ เจ้าบ้านน้อยเชียงคาน

สถานที่ อำเภอเชียงคาน ประจำปี 2562
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๒/๑๐/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๔/๑๐/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์