ilovethaiculture

รายละเอียดกิจกรรม

การแสดงแสงสีเสียง"เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค"ปีที่22
---มหาพุทธบูชา นาคะประทีป นาฏนันทการ---
งานเทศกาลวันออกพรรษาบั้งไฟพญานาค 2562
วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.หนองคาย
โดยย้ายจากสถานที่จัดงานปีก่อน คือ ลานพญานาค
หน้าวัดลำดวน อ.เมือง จ.หนองคาย
เนื่องจากเทศบาลจะมีการตกแต่งแสงสีน้ำพุ
ที่ลานพญานาค หน้าวัดลำดวน
...ซึ่งเรื่องราวตำนานการเกิดบั้งไฟพญานาค
ตำนานการเกิดแม่น้ำโขง จะถูกถ่ายทอดโดย
การแสดงแสงสีเสียง ที่บอกเล่าเรื่องราวตำนาน
ความเชื่อต่อพญานาค และความผูกพันธ์กับ
แม่น้ำโขงของชาวหนองคาย

สถานที่ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.หนองคาย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๐/๑๐/๒๕๖๒ : 19:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๓/๑๐/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์