ilovethaiculture

รายละเอียดกิจกรรม

 เชิญร่วมงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาอำเภอแม่สะเรียง ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มากมายด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ได้แก่

 • วันที่ 12 ตุลาคม 2562

  พิธีเปิดลานวัฒนธรรมวัดอุทยารมณ์
   
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2562

  พิธีเปิดยิ่งใหญ่ตระการตา
   
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2562

  ขบวนแห่เทียนเหง, ประกวดธิดาออกหว่า

สถานที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๒/๑๐/๒๕๖๒ : 04:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๔/๑๐/๒๕๖๒ : 22:00 น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์